bez podatku VAT

A. Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas niezwykle ważne. Dlatego też z tego miejsca chcemy Cię poinformować, które z Twoich danych osobowych zapisujemy w czasie wizyty na naszej stronie internetowej i do jakich celów będziemy je wykorzystywać.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy oferty internetowej TOOLPORT GmbH.

1 Podmiot odpowiedzialny

za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)

TOOLPORT GmbH

Gutenbergring 1-5

22848 Norderstedt / Niemcy

Telefon: +48 71 7166955

E-mail: serwis@profinamiot.pl


Inspektor Ochrony Danych:

Pan Philipp Herold

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

Hafenstraße 1A, 23568 Lübeck

privacy@profinamiot.pl

2 Informacje ogólne

O co chodzi?

Niniejsza polityka prywatności spełnia ustawowe wymogi transparencji podczas przetwarzania danych osobowych. Są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to przykładowo informacje, takie jak Twoje nazwisko, Twój wiek, Twój adres, Twój numer telefonu, Twoja data urodzenia, Twój adres e-mail, Twój adres IP lub zachowania użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Informacje, w przypadku których nie możemy odnieść się bezpośrednio do Twojej osoby (lub gdy wymagałoby to niewspółmiernego nakładu), np. poprzez anonimizację, nie stanowią danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przekazywanie) wymaga zawsze ustawowej podstawy i zdefiniowanego celu. Zapisane dane osobowe usuwa się, gdy cel przetwarzania został osiągnięty i gdy nie istnieją żadne prawne podstawy dla dalszego przechowywania danych. Na poszczególnych etapach przetwarzania informujemy Cię na temat konkretnych terminów gromadzenia lub kryteriów dotyczących gromadzenia. Niezależnie od tego, w poszczególnych przypadkach Twoje dane osobowe gromadzimy celem dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku konieczności wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania.

Kto otrzymuje moje dane?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej, przekazujemy dalej osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów, a w poszczególnych przypadkach - uzasadnione podstawą prawną (np. zgoda lub obrona uzasadnionych interesów). Ponadto w poszczególnych przypadkach dane osobowe przekazujemy dalej osobom trzecim, gdy służy to dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych. Do ewentualnych odbiorców mogą należeć wówczas np. organy ścigania, adwokaci, rewidenci gospodarczy, sądy itp.

Jeżeli celem funkcjonowania naszej strony internetowej zatrudniamy usługodawców, którzy w ramach realizacji naszego zlecenia przetwarzają dane osobowe w myśl art. 28 RODO, mogą być oni odbiorcami Twoich danych osobowych. Więcej informacji odnośnie do zatrudniania podmiotów przetwarzających oraz wykorzystywania serwisów usług sieciowych otrzymasz w zarysie poszczególnych etapów przetwarzania.

Czy stosujecie pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które wysyłamy podczas Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych do przeglądarki Twojego urządzenia końcowego, gdzie są one przechowywane. Alternatywnie do stosowania plików cookie informacje mogą być również przechowywane w lokalnej pamięci (local storage) Twojej przeglądarki. Niektórych funkcji naszej strony internetowej nie możemy zaoferować bez zastosowania plików cookie lub local storage (technicznie wymagane pliki cookie). Inne pliki cookie umożliwiają nam z kolei różne analizy, tak że przykładowo jesteśmy w stanie rozpoznać stosowaną przez Ciebie przeglądarkę podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej i przekazywać sobie różne informacje (pliki cookie niewymagane). Za pomocą plików cookie jesteśmy w stanie między innymi sprawić, iż nasza oferta internetowa będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna, a wszystko to dzięki temu, że możemy śledzić sposób, w jaki korzystasz z naszej strony oraz Twoje preferowane ustawienia (np. ustawienia kraju i języka). Osoby trzecie przetwarzające informacje za pomocą plików cookie otrzymują te informacje bezpośrednio przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym. Nie mogą one instalować żadnych programów ani nie zawierają wirusów.

O usługach, w ramach których korzystamy z plików cookie, poinformujemy Cię na poszczególnych etapach przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych plików cookie znajdziesz w Consent Manager.

preferencje plików cookie

Jakie mam prawa?

Zgodnie z warunkami prawnymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą, następujące prawa:

 • Informacja w myśl art. 15 RODO, § 34 BDSG odnośnie do przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby w formie przekonujących informacji odnośnie do szczegółów dotyczących przetwarzania, jak również kopii Twoich danych;
 • Sprostowanie w myśl art. 16 RODO nieprawdziwych lub niepełnych informacji, które są u nas przechowywane;
 • Usunięcie w myśl art. 17 RODO przechowywanych u nas danych, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w celu realizacji prawa do swobodnego wyrażania swojego zdania i informacji, w celu spełnienia prawnego obowiązku, z przyczyn interesu publicznego lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania w myśl art. 18 RODO, jeśli kwestionowana jest poprawność danych, przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, nie potrzebujemy już tych danych, a Ty odmawiasz ich usunięcia, ponieważ potrzebujesz ich w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub gdy wniosłeś sprzeciw względem przetwarzania w myśl art. 21 RODO.
 • Przenoszenie danych w myśl. art. 20 RODO, jeśli udostępniłeś nam dane osobowe w ramach zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO i są one przez nas przetwarzane za pomocą procedury zautomatyzowanej. Otrzymasz swoje dane w ustrukturyzowanym, dostępnym i możliwym do odczytania komputerowo formacie lub przekażemy te dane bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, jeśli będzie to technicznie możliwe.
 • Sprzeciw w myśl art. 21 RODO względem przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania, gdy można udowodnić przeważające, bezwzględne, podlegające ochronie przyczyny przetwarzania lub gdy przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli na poszczególnych etapach przetwarzania nie istnieje prawo do sprzeciwu, informacja taka będzie tam zawarta.
 • Wycofanie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.
 • Skarga w myśl art. 77 RODO wniesiona do organu nadzorczego, jeśli jesteś zdania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zasadniczo możesz się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla Twojego zwyczajowego miejsca pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby firmy.

Jak przetwarzane są moje dane w poszczególnych przypadkach?

Następnie będziemy Cię informować o poszczególnych etapach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku udostępnienia swoich danych oraz każdorazowym czasie przechowywania. Zautomatyzowana decyzja w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie nie ma miejsca.

3 Udostępnienie strony internetowej

Rodzaj i zakres przetwarzania

Podczas wyświetlania i korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej otrzymujemy dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera. W tzw. pliku dziennika gromadzone są tymczasowo następujące informacje:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie
 • data i godzina dostępu
 • nazwa i URL pobranego pliku
 • strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referrer URL)
 • wykorzystywana przeglądarka i ew. system operacyjny Twojego komputera, jak również nazwa Twojego dostawcy usług internetowych

Nasza strona internetowa nie jest hostowana przez nas osobiście, a za pośrednictwem usługodawcy, który w celu udostępnienia strony internetowej na nasze polecenie przetwarza ww. dane w myśl art. 28 RODO.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się w celu obrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu celem wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO. Pobieranie danych i zapisywanie ich w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne dla funkcjonowania strony. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie wyjątku w myśl art. 21 ust. 1 RODO nie obowiązuje. Jeśli ustawa przewiduje dalsze zapisywanie plików dziennika, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie istnieje żaden ustawowy ani umowny obowiązek udostępniania danych, jednak wyświetlanie naszej strony internetowej bez udostępniania danych nie będzie technicznie możliwe.

Okres przechowywania danych

Wymienione wyżej dane przechowuje się przez okres wyświetlania strony internetowej, a z przyczyn technicznych także i dłużej przez maksimum 14 dni.

4 Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą udostępnionego formularza. Informacje zapisywane za pośrednictwem pól obowiązkowych są niezbędne w celu opracowania zapytania. Ponadto możesz również udostępnić nam dobrowolnie dodatkowe informacje, które z Twojej perspektywy są konieczne do opracowania zapytania kontaktowego.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego Twoje dane osobowe nie będą przekazywane dalej osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych poprzez korzystanie z naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i opracowania Twojego zapytania na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Twoje zapytanie odnosi się do istniejącego już stosunku umownego z nami, wówczas przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie istnieje żaden ustawowy ani umowny obowiązek udostępniania przez Ciebie danych, jednak opracowanie Twojego zapytania bez udostępnienia informacji z pól obowiązkowych nie będzie możliwe. Jeżeli nie chcesz udostępniać tych danych, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem innych kanałów.

Okres przechowywania danych

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego na podstawie swojej zgody, wówczas dane zgromadzone w ramach każdego zapytania przechowujemy przez okres trzech lat, licząc od załatwienia Twojego zapytania lub do momentu odwołania Twojej zgody.

W przypadku gdy korzystasz z formularza kontaktowego w ramach stosunku umownego, wówczas dane zgromadzone w ramach każdego zapytania przechowujemy przez okres trzech lat, licząc od zakończenia stosunku umownego.

5 Newsletter

Rodzaj i zakres przetwarzania

Jeżeli zarejestrowałeś się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania naszego newslettera, wówczas zapisujemy Twój adres e-mail oraz Twoje nazwisko i przechowujemy te informacje wraz z datą zarejestrowania się i Twoim adresem IP. Na zakończenie otrzymasz wiadomość e-mail, w której będziesz musiał potwierdzić rejestrację do newslettera (Double-Opt-in). Jeżeli w ciągu 24 godzin nie potwierdzisz rejestracji, wówczas wygasa ona automatycznie, a Twoje dane nie będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

W ramach wysyłki newslettera korzystamy z usług podmiotu zewnętrznego, który na nasze polecenie przetwarza Twoje dane osobowe z myśl art. 28 RODO. Twoje dane nie są przekazywane dalej osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane celem wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wypisując się z newslettera, w dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w myśl art. 7 ust. 3 RODO. Nie istnieje żaden ustawowy ani umowny obowiązek udostępniania przez Ciebie danych, jednak wysyłka newslettera bez udostępnienia Twoich danych nie będzie możliwa.

Okres przechowywania danych

Po zarejestrowaniu się do newslettera przechowujemy dane przez maksymalnie 24 godziny aż do chwili potwierdzenia rejestracji. Po udanym potwierdzeniu przechowujemy Twoje dane aż do momentu wycofania Twojej zgody (rezygnacja z newslettera), jak również ponadto z przyczyn technicznych maksymalnie przez 14 dni.

6 Sklep online

Jeżeli chcesz dokonywać zamówień w naszym sklepie internetowym, w celu zawarcia umowy niezbędne jest podanie Twoich danych osobowych, których potrzebujemy, aby zrealizować Twoje zamówienie. Informacje obowiązkowe niezbędne do realizacji umów są dodatkowo zaznaczone, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podane przez Ciebie dane są przez nas przetwarzane celem realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazywać Twoje dane płatnicze do naszego banku firmowego.

Możesz dobrowolnie założyć konto klienta, za pośrednictwem którego będziemy mogli przechowywać Twoje dane z myślą o późniejszych kolejnych zakupach. Z chwilą założenia konta w zakładce „Moje konto” podane przez Ciebie dane będą przechowywane aż do odwołania. Jeśli zdecydujesz się na założenia konta klienta, podczas rejestracji będą gromadzone i przetwarzane następujące dane osobowe.

 • Nazwisko, imię
 • Adres dostawy / ew. inny od adresu dostawy adres do faktury
 • Informacje dotyczące karty kredytowej, dane bankowe
 • Adres e-mail
 • Hasło

Twoje dane, wraz z Twoim kontem użytkownika, możesz w każdej chwili poprawić w panelu klienta lub nawet je usunąć. Podane przez Ciebie dane możemy ponadto przetwarzać w celu informowania Cię o innych interesujących produktach z naszej oferty lub przesyłania Ci e-maili z informacjami technicznymi.

Dyrektywy handlowe i prawnopodatkowe zobowiązują nas do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże po [dwóch latach] następuje ograniczenie przetwarzania z naszej strony, tj. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do przestrzegania zobowiązań prawnych.

W celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, przebieg zamówienia szyfrowany jest za pomocą technologii TLS.

Dane osobowe, które są bezwzględnie niezbędne do realizacji dostaw towarów lub realizacji umów, są przekazywane dalej do zaangażowanych przez nas usługodawców. Chodzi tu o następujące kategorie usługodawców:

 • KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co.
 • Deutsche Post AG
 • General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
 • United Parcel Service Deutschland S.á r. l. & Co. OHG

Przetwarzanie powyższych danych osobowych do wskazanych tutaj celów odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7 Udostępnienie konta klienta

Rodzaj i zakres przetwarzania

W ramach realizacji zamówienia gromadzimy Twoje dane osobowe w celu rejestracji konta klienta. Możesz przy tym wybrać, czy chcesz dokonywać zamówień jako gość, czy też chcesz zarejestrować konto użytkownika na stałe. Informacje gromadzone podczas rejestracji za pośrednictwem pól obowiązkowych są w obu przypadkach identyczne i niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie internetowym. W chwili rejestracji stałego konta użytkownika gromadzimy dodatkowo ustalone przez Ciebie osobiście hasło. Ponadto możesz również dobrowolnie udostępnić dodatkowe informacje, które według Ciebie są niezbędne do realizacji zamówienia.

Dalsze przekazywanie Twoich danych personalnych osobom trzecim (np. dostawcy usług kurierskich / spedytorowi) i podmiotom przetwarzającym zlecenie w myśl art. 28 RODO odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów rejestracji konta klienta w celu realizacji umowy z Tobą w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Istnieje ustawowy obowiązek udostępnienia danych, jeżeli dotyczy to pól obowiązkowych, ponieważ informacje te są niezbędne do identyfikacji Twojej osoby oraz realizacji umowy z naszej strony. Nie ma ustawowego obowiązku udostępniania danych. Bez udostępnienia tych informacji nie jest możliwe dokonanie zamówienia w naszym sklepie internetowym, a co za tym idzie - zawarcie umowy. Nie ma obowiązku udostępniania dodatkowo dobrowolnie podawanych informacji. Dokonanie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest możliwe również bez udostępniania tych dobrowolnych danych.

Dodatkowe przetwarzanie Twojego hasła celem rejestracji stałego konta użytkownika odbywa się w celu udostępnienia konta klienta oraz w celu wyświetlenia Twoich dotychczasowych zakupów, jak i w celu przechowywania Twoich danych zakupowych (np. przechowywania adresu do faktury, różnych adresów dostawy) na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usuwając swoje konto klienta, w dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w myśl art. 7 ust. 3 RODO.

Okres przechowywania danych

Jeżeli dokonujesz zamówień jako gość, Twoje dane osobowe są przechowywane aż do całkowitej realizacji Twojego zamówienia (zakończenie umowy). W chwili rejestracji stałego konta klienta przechowujemy dane zakupowe również po zakończeniu umowy, aż do wycofania przez Ciebie zgody (usunięcie konta klienta). W obu tych przypadkach dalsze przechowywanie Twoich danych odbywa się wyłącznie, gdy istnieje prawny obowiązek przechowywania (np. prawo podatkowe i handlowe).

8 Dostawcy usług płatniczych

8.1 PayPal

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty PayPal Express Checkout. PayPal Express Checkout to usługa PayPal Pte. Ltd. oferująca rozwiązania płatnicze online na całym świecie.

Jeżeli wybierasz PayPal Express Checkout jako metodę płatności, Twoje dane niezbędne do realizacji płatności są przekazywane automatycznie do PayPal Pte. Ltd., San Jose, California, US.

W tym zakresie gromadzone są zasadniczo następujące dane: nazwisko, adres, ew. firma, adres e-mail, numer telefonu i telefonu komórkowego i adres IP.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie realizacji umowy, tj. w celu realizacji procesów płatniczych w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem PayPal Pte. Ltd. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla PayPal Express Checkout: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

8.3 PayU

Oferujemy Państwu najczęstsze metody płatności przy realizacji zakupów. W tym przypadku wykorzystujemy usługę "PayU".

W przypadku wybrania tej metody płatności w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności zostaną przekazane instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Bez tych danych dotyczących płatności i dostawcy usług płatniczych przetwarzanie płatności i umów nie jest możliwe.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności PayU (erwis PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

8.3 Płatność Visa, Mastercard, American Express

Jeśli realizujesz swoją płatność za pomocą karty kredytowej, odbywa się ona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn/ Germany. Niezbędne dane (numer karty, ważność i kod zabezpieczający) są w sposób zaszyfrowany przekazywane dostawcy usług płatniczych i operator strony nie ma do nich wglądu. Płatność elektroniczna kartą kredytową jest zabezpieczona certyfikatem PCI-DSS i oferuje klientowi możliwie jak najwyższe bezpieczeństwo danych.

9 Parcellab

Przekazywanie danych dostawcy usług kurierskich

Rodzaj i zakres przetwarzania

Towary doręczamy za pośrednictwem dostawców usług kurierskich, jak np. DHL, DPD, UPS, którzy otrzymują Twoje nazwisko i adres. Pod tym względem dane osobowe zgromadzone przez nas w celu dostawy towaru są przekazywane w ramach realizacji umowy danej firmie transportowej. Jeżeli w ramach Twojego zamówienia towaru konieczne będzie doręczenie spedycyjne lub punktualne doręczenie przez dostawcę usług kurierskich, wówczas poza wskazanymi wyżej danymi przekażemy dostawcy usług spedycyjnych/kurierskich również Twój numer telefonu i adres e-mail, aby móc zapewnić Ci należytą realizację wysyłki (np. po umówieniu terminu dostawy, w celu poinformowania Cię o statusie przesyłki).

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie realizacji umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b. RODO oraz udzielonej nam przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 a) RODO.

Podczas wysyłki towarów korzystamy z usług spółki parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 Monachium, która przejmuje zgłoszenie wysyłki do naszych klientów i przekazuje im status wysyłki oraz numer śledzenia ich przesyłki. W tym celu parcelLab otrzymuje dane osobowe niezbędne dla informacji dotyczących przesyłki (nazwisko, adres, numer zlecenia itp.). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności parcelLab: https://parcellab.com/datenschutz/

Okres przechowywania danych

Dane przekazywane parcelLab są automatycznie kasowane po 90 dniach.

Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności parcelLab: https://parcellab.com/privacy-policy/

10 CookiePro

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy CookiePro. CookiePro to podejście typu opt-in OneTrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, EC1M 4JN, United Kingdom, za pomocą którego możliwe jest otrzymywanie i dokumentowanie zgody na przechowywanie plików cookie. CookiePro korzysta z plików cookie lub innych technologii internetowych w celu rozpoznawania użytkownika oraz przechowywania udzielonej lub cofniętej zgody.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie prawnie wymaganej zgody na korzystanie z plików cookie w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem OneTrust Technology Ltd. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla CookiePro: https://www.onetrust.com/privacy/.

11 Criteo Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Criteo Ads. Criteo Ads to usługa spółki Criteo S.A., która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Criteo Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika. Criteo Ads zbiera informacje odnośnie do zachowań użytkownika na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji znaczenia reklamy. Criteo Ads dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profilów zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawcy przekazywany jest Twój adres IP oraz pozostałe cechy identyfikacyjne, jak Twój User-Agent. Twoje dane przekazywane są w tym przypadku do operatora Criteo Ads, Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR.

Stosowane są technologie web trackingu w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profili tych nie można skojarzyć z Tobą jako osobą fizyczną, służą one natomiast na przykład segmentacji podczas wyświetlania ogłoszeń reklamowych.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Criteo Ads w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Criteo S.A. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Criteo Ads: https://www.criteo.com/privacy/ .

12 Criteo CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Celem należytego udostępniania treści naszej strony internetowej korzystamy z Criteo CDN. Criteo CDN to usługa spółki Criteo S.A., która funkcjonuje na naszej stronie internetowej jako Content Delivery Network (CDN) w celu zapewnienia funkcjonalności pozostałych usług spółki Criteo S.A. Dla wspomnianych usług znajdziesz osobny rozdział w niniejszej polityce prywatności. Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie stosowania CDN.

CDN przyczynia się do szybszego udostępniania treści naszej oferty online, w szczególności plików, takich jak grafiki lub skrypty, z wykorzystaniem regionalnych lub międzynarodowych serwerów. Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Criteo CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Networks odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu bezpiecznego i wydajnego udostępniania oraz optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Criteo S.A. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Criteo CDN: https://www.criteo.com/privacy/ .

13 DrawBridge

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy DrawBridge. DrawBridge to usługa spółki Gimbal, Inc., która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. DrawBridge wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika. DrawBridge zbiera informacje odnośnie do zachowań użytkownika na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji znaczenia reklamy. DrawBridge dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profilów zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawcy przekazywany jest Twój adres IP oraz pozostałe cechy identyfikacyjne, jak Twój User-Agent. Twoje dane są w tym przypadku przekazywane operatorowi DrawBridge, spółce Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd #62545 West Hollywood, California 90069-4109, United States.

Stosowane są technologie web trackingu w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profili tych nie można skojarzyć z Tobą jako osobą fizyczną, służą one natomiast na przykład segmentacji podczas wyświetlania ogłoszeń reklamowych.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą DrawBridge w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Gimbal, Inc. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla DrawBridge: https://gimbal.com/gdpr/ .

14 Serwisy społecznościowe

Ogólne informacje dotyczące obecności w serwisach społecznościowych

W celu możliwości jak najlepszego zaprezentowania się naszej firmy oraz komunikowania się z Tobą jako użytkownikiem, klientem lub osobą zainteresowaną, jak również informowania Cię o oferowanych przez nas usługach, dbamy o obecność w serwisach społecznościowych.

Znajdziesz nas na następujących platformach lub serwisach społecznościowych

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Youtube

Podczas korzystania z serwisów społecznościowych dochodzi do przetwarzania danych poza terenem Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Nie we wszystkich krajach poza UE istnieje możliwość zagwarantowania jednakowego poziomu ochrony danych jak w UE.

W związku z tym przetwarzanie przekazanych danych do tzw. państw trzecich o nieodpowiednim poziomie ochrony danych może się dla Ciebie jako użytkownika wiązać z ryzykiem.

Utrudnia to egzekwowanie znanych praw użytkownika. Dodatkowo może dochodzić do tego, że Twoje dane będą przetwarzane przez dostawcę w państwie trzecim nie w Twoim interesie.

Dostawcy z USA dysponujący certyfikatem w ramach tzw. porozumienia Tarcza Prywatności (Privacy Shield) - porozumienia mającego na celu ochronę danych między USA a UE - są zobowiązani do przestrzegania standardów ochrony danych obowiązujących w UE.

Założone cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych zasadniczo różnią się od naszych. I tak, najczęściej dochodzi do tego, iż dane zapisywane przez Ciebie w serwisach społecznościowych są przetwarzane do celów badania rynku, reklamy i tworzenia profili użytkowników dla spersonalizowanej reklamy (np. Facebook, Google, Instagram itp.).

Dla realizacji tych celów wykorzystuje się pliki cookie, zapamiętujące zachowania użytkownika i umożliwiające tworzenie profilu użytkownika. W przypadku Facebooka dochodzi także do tworzenia profilu użytkownika osób, które nie mają zarejestrowanego konta na Facebooku.

Pełne zestawienie celów przetwarzania danych użytkowników znajdziesz w polityce prywatności danego dostawcy. Poprzez odpowiednie dobranie ustawień na koncie użytkownika możesz przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyć to profilowanie. Aby dowiedzieć się, jak to dokładnie zrobić, zapoznaj się z polityką prywatności danego dostawcy.

14.1 Fanpage na Facebooku

Podczas wizyty na naszym profilu Facebook zapisuje m. in. Twój adres IP oraz inne informacje obecne na Twoim komputerze w formie plików cookie. Informacje te wykorzystuje się w celu udostępniania nam jako administratorowi stron Facebooka informacji o korzystaniu z danej strony Facebooka. Więcej informacji w tym temacie Facebook udostępnia pod tym linkiem: https://www.facebook.com/help/pages/insights .

Za pośrednictwem przekazanych informacji statystycznych nie mamy możliwości dotrzeć do konkretnych użytkowników. Korzystamy z nich wyłącznie w stopniu umożliwiającym wychodzenie naprzeciw interesom naszych użytkowników i w celu ciągłego ulepszania naszej obecności w sieci, a także zapewniania jej jakości.

Gromadzimy Twoje dane na naszym fanpage’u jedynie w celu stworzenia ewentualnej możliwości komunikacji i interakcji z nami. Gromadzone są zasadniczo: Twoje nazwisko, treści wiadomości, treści komentarzy oraz informacje profilowe udostępniane przez Ciebie „publicznie”.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych dla naszych wskazanych wyżej celów odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego ekonomicznego i komunikacyjnego interesu stworzenia oferty kanału informacyjno-komunikacyjnego w myśl art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeśli jako użytkownik wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych przez danego dostawcę serwisu społecznościowego, wówczas podstawa prawna przetwarzania rozciąga się na art. 6 ust. 1 a), art. 7 RODO.

Biorąc pod uwagę fakt, iż faktyczne przetwarzanie danych odbywa się przez dostawcę serwisu społecznościowego, nasze możliwości dostępu do Twoich danych są ograniczone. Jedynie dostawca serwisu społecznościowego ma prawo pełnego dostępu do Twoich danych. Na tej podstawie jedynie dostawca może podejmować i wdrażać właściwe działania w celu realizacji Twoich praw użytkownika (wniosek o udzielenie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Dochodzenie odpowiednich praw najefektywniej odbywa się zatem bezpośrednio wobec danego dostawcy

Jeśli jednak będziesz potrzebował pomocy w tej sprawie, możesz się z nami zawsze skontaktować.

Prawa osób zainteresowanych

Wraz z „Page Controller Addendum” na Facebooku wyświetlane są prawa i obowiązki, których należy przestrzegać w kontekście korzystania z Facebooka. Znajdziesz je pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

W przypadku prośby o informację przekażemy ją Facebookowi i poprosimy Cię o wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego na stronie: https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fcontact%2F308592359910928 .

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez dostawców i możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out) w postaci linków do stron internetowych dostawców:

15 Facebook Pixel

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi Facebook Pixel od Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, w celu tworzenia tzw. Custom Audiences, to jest segmentowania grup odbiorców naszej oferty online, określania współczynnika konwersji, a następnie jego optymalizacji. Odbywa się to w szczególności wówczas, gdy odpowiadasz na ogłoszenia reklamowe zamieszczane przez nas za pośrednictwem Facebook, Inc.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Facebook Pixel w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Facebook, Inc. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Facebook Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

16 Facebook Plugin

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Facebook Plugin. Facebook Plugin to usługa Facebook, Inc. dająca nam możliwość agregowania treści na platformie serwisu społecznościowego i przedstawiania ich na naszej stronie internetowej.

Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Facebook Plugin.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany na Facebook, Inc., Facebook Plugin może wówczas przyporządkować oglądane treści do profilu.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. interesu do niezależnego od platformy udostępniania treści w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Facebook, Inc. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.php.

17 Google AdWords

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Ads. Google Ads to usługa Google LLC, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Google Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika.

Google Ads zbiera informacje odnośnie do zachowań użytkownika na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji znaczenia reklamy. Google Ads dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profilów zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawcy przekazywany jest Twój adres IP oraz pozostałe cechy identyfikacyjne, jak Twój User-Agent.

Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google LLC, wówczas Google Ads może przyporządkować wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w usłudze Google LLC lub gdy się nie zalogowałeś, istnieje możliwość, iż dostawca znajdzie i przechowa Twój adres IP oraz pozostałe cechy identyfikacyjne.

W tym przypadku Twoje dane są przekazywane operatorowi Google Ads, die Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Google Ads w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

18 Google Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Wykorzystujemy Google Analytics od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland jako usługę analityczną w celu analizy statystycznej naszej oferty online. Obejmuje ona przykładowo liczbę wyświetleń naszej oferty online, odwiedzone podstrony oraz długość odwiedzin na stronie.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika.

Informacje te są wykorzystywane między innymi w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności strony internetowej.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Google Analytics w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

19 Google CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Celem należytego udostępniania treści naszej strony internetowej korzystamy z Google CDN. Google CDN to usługa Google LLC, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej jako Content Delivery Network (CND).

CDN przyczynia się do szybszego udostępniania treści naszej oferty online, w szczególności plików, takich jak grafiki lub skrypty, z wykorzystaniem regionalnych lub międzynarodowych serwerów. Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Google CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Networks odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu bezpiecznego i wydajnego udostępniania oraz optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google CDN: https://policies.google.com/privacy .

20 Google DoubleClick

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick to marka Google, pod którą wprowadzane są na rynek przede wszystkim specjalne rozwiązania z zakresu marketingu internetowego dla agencji reklamowych i wydawnictw. DoubleClick by Google za każdym wyświetleniem oraz kliknięciem lub poprzez inne aktywności przenosi dane na serwer DoubleClick.

Każde takie przeniesienie danych wywołuje zapytanie cookie do przeglądarki osoby, której dane te dotyczą. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to zapytanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w Twojej przeglądarce.

DoubleClick wykorzystuje ID cookie niezbędny do realizacji procedury technicznej. ID cookie wymagany jest przykładowo w celu wyświetlania ogłoszeń reklamowych w przeglądarce. Za pomocą cookie ID, DoubleClick może dodatkowo gromadzić informacje, które ogłoszenia reklamowe zostały już umieszczone w przeglądarce, w celu uniknięcia zdublowania. Ponadto dzięki cookie ID, DoubleClick ma możliwość rejestrowania konwersji. Konwersje rejestrowane są przykładowo wówczas, gdy użytkownik ma już umieszczone wcześniej ogłoszenie reklamowe DoubleClick, wskutek czego dokonuje on zakupu za pośrednictwem tej samej przeglądarki internetowej na stronie internetowej administratora reklamy.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych, może jednak zawierać dodatkowe oznaczenia kampanii. Oznaczenie kampanii służy identyfikacji kampanii, z którymi kontaktowałeś się już na innych stronach internetowych. W ramach tej usługi Google otrzymuje informację na temat danych służących Google również do tworzenia rozliczeń prowizji. Google może między innymi sprawdzić, że klikałeś określone linki na naszej stronie internetowej. Twoje dane przekazywane są w tym przypadku do operatora DoubleClick, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności DoubleClick by Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/.

21 Google Fonts

Rodzaj i zakres przetwarzania

Wykorzystujemy Google Fonts od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, jako usługę w celu udostępniania czcionek dla naszej oferty online. Korzystając z tych czcionek, łączysz się z serwerami Google LLC, przy czym przekazywany jest Twój adres IP.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Fonts odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu jednolitego dostępu oraz optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google Fonts: https://policies.google.com/privacy .

22 Google Services

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Google Services od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, w celu dostępu do pozostałych usług i danych Google LLC. Twój adres IP zostaje przy tym przekazany Google LLC. Pamiętaj, że w niniejszej polityce prywatności znajduje się osobny rozdział poświęcony wszystkim pozostałym usługom Google LLC, z których korzystamy.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Services odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google Services: https://policies.google.com/privacy .

23 Google Tag Manager

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Google Tag Manager od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager wykorzystywany jest w celu administrowania tagami strony internetowej na interfejsie i umożliwia nam kierowanie dokładną integracją usług na naszej stronie internetowej. Pozwala nam to elastycznie integrować dodatkowe usługi w celu analizy dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu optymalizacji naszych usług w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html .

24 Google reCaptcha

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA to usługa Google LLC umożliwiająca nam rozróżnienie, czy zapytanie kontaktowe pochodzi od osoby fizycznej, czy też odbywa się w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem programu. Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Google reCAPTCHA zapisuje ponadto czas wizyty i ruchy myszy użytkownika w celu rozróżnienia zapytań automatycznych od ludzkich. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Google reCAPTCHA.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. w celu ochrony podczas przekazywania formularzy w myśl 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Google LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy .

25 Kelkoo Pixel

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi Kelkoo Pixel od Kelkoo Deutschland GmbH, Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany, w celu tworzenia tzw. Custom Audiences, to jest segmentowania grup odbiorców naszej oferty online, określania współczynnika konwersji, a następnie jego optymalizacji. Odbywa się to w szczególności wówczas, gdy odpowiadasz na ogłoszenia reklamowe zamieszczane przez nas za pośrednictwem Kelkoo Deutschland GmbH.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Kelkoo Pixel w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Kelkoo Deutschland GmbH. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Kelkoo Pixel: https://www.kelkoo.pl/o-kelkoo/polityka-prywatnosci/ .

26 LinkedIn

Rodzaj i zakres przetwarzania

Celem należytego udostępniania treści naszej strony internetowej korzystamy z LinkedIn CDN. LinkedIn CDN to usługa spółki LinkedIn Corporation, która funkcjonuje na naszej stronie internetowej jako Content Delivery Network (CDN) w celu zapewnienia funkcjonalności pozostałych usług spółki LinkedIn Corporation. Dla wspomnianych usług znajdziesz osobny rozdział w niniejszej polityce prywatności. Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie stosowania CDN.

CDN przyczynia się do szybszego udostępniania treści naszej oferty online, w szczególności plików, takich jak grafiki lub skrypty, z wykorzystaniem regionalnych lub międzynarodowych serwerów. Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności LinkedIn CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Networks odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu bezpiecznego i wydajnego udostępniania oraz optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem LinkedIn Corporation. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla LinkedIn CDN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy .

27 Microsoft Corporation Bing Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Bing Ads. Bing Ads to usługa Microsoft Corporation, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Bing Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika.

Bing Ads zbiera informacje odnośnie do zachowań użytkownika na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji znaczenia reklamy. Bing Ads dostarcza ponadto ukierunkowaną reklamę na podstawie profilów zachowań i lokalizacji geograficznej. Dostawcy przekazywany jest Twój adres IP oraz pozostałe cechy identyfikacyjne, jak Twój User-Agent.

W tym przypadku Twoje dane są przekazywane operatorowi Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Bing Ads w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Microsoft Corporation. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement .

28 OneTrust Geolocation

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy OneTrust Geolocation. OneTrust Geolocation to podejście typu opt-in OneTrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, EC1M 4JN, United Kingdom, za pomocą którego możliwe jest otrzymywanie i dokumentowanie zgody na przechowywanie plików cookie. OneTrust Geolocation korzysta z plików cookie lub innych technologii internetowych w celu rozpoznawania użytkownika oraz przechowywania udzielonej lub cofniętej zgody.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie prawnie wymaganej zgody na korzystanie z plików cookie w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem OneTrust Technology Ltd. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla OneTrust Geolocation: https://www.onetrust.com/privacy/ .

29 Trusted Shops Widget

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Trusted Shops Widget. Trusted Shops Widget to usługa umożliwiająca użytkownikom dokonywanie oceny naszych usług. Jeśli oceniłeś nasze usługi, w celu oceny autentyczności dane dotyczące wykorzystanej usługi są ew. przekazywane Trusted Shops GmbH. Trusted Shops Widget umożliwia nam pobieranie treści oraz ocen bezpośrednio od Trusted Shops GmbH i wyświetlanie ich na naszej stronie internetowej. W tym celu zasadniczo do usługi przesyłany jest Twój aktualny adres IP.

Ponadto Trusted Shops Widget za pomocą plików cookie przechowuje informacje w celu sprawdzenia, które oferty online były odwiedzane. Twoje dane przekazywane są w tym przypadku do operatora Trusted Shops Widget, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Trusted Shops Widget odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w celu informowania użytkowników o jakości naszych usług. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Trusted Shops GmbH. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Trusted Shops Widget: https://business.trustedshops.pl/dane-firmy .

30 Visual Website Optimizer

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Visual Website Optimizer. Visual Website Optimizer to usługa Wingify Software Pvt. Ltd. oferująca oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla usług i produktów marketingowych, w tym SEO i tworzenie contentu, lead management, marketing mailowy, analitykę internetową i przeprowadzanie testów A/B.

Visual Website Optimizer wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika. Informacje te są wykorzystywane między innymi w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności strony internetowej. Visual Website Optimizer zapisuje kliknięcia, ruchy myszy oraz wysokości scrollowania w celu tworzenia tzw. map termicznych.

Twoje dane przekazywane są w tym przypadku do operatora Visual Website Optimizer, Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, India.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Visual Website Optimizer w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem Wingify Software Pvt. Ltd. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/ .

31 Youtube

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy YouTube Video. YouTube Video to komponent platformy video YouTube, LCC, na której użytkownicy zamieszczają treści, dzielą się nimi przez Internet i mogą otrzymywać szczegółowe statystyki

YouTube Video umożliwia nam integrowanie treści platformy na naszej stronie internetowej.

YouTube Video wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu zweryfikowania zachowań użytkownika i ponownego rozpoznawania użytkownika. Informacje te są wykorzystywane między innymi w celu analizowania aktywności wysłuchiwanych treści i tworzenia raportów. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany na YouTube, LLC, wówczas YouTube Video może przyporządkować odtwarzane filmy wideo do profilu.

Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami YouTube, LLC, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. interesu do niezależnego od platformy udostępniania treści w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem YouTube, LLC. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla YouTube Video: https://policies.google.com/privacy .

32 jQuery CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

W celu należytego udostępniania treści naszej strony wykorzystujemy jQuery CDN. jQuery CDN to usługa jQuery funkcjonująca na naszej stronie internetowej jako Content Delivery Network (CDN).

CDN przyczynia się do szybszego udostępniania treści naszej oferty online, w szczególności plików, takich jak grafiki lub skrypty, z wykorzystaniem regionalnych lub międzynarodowych serwerów. Korzystając z tych treści, łączysz się z serwerami jQuery, przy czym przekazywany jest Twój adres IP i ew. dane przeglądarki, jak Twój User-Agent. Dane te są przetwarzane wyłącznie we wskazanych wyżej celach oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności jQuery CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Networks odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu bezpiecznego i wydajnego udostępniania oraz optymalizacji naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem jQuery. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla jQuery CDN: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/ .

33 matelso Call Tracking

Rodzaj i zakres przetwarzania

W ramach naszej oferty online korzystamy z usługi matelso Call Tracking od matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Germany, w celu weryfikacji przychodzących rozmów telefonicznych. Przy tym w naszej ofercie online wyświetlane są numery telefonów, które podczas odebrania połączenia zbierają metadane połączenia. Dane te składają się z numeru telefonu osoby telefonującej, wybieranego numeru telefonu, godziny, daty oraz czasu trwania połączenia. Jeśli jest to możliwe, łączymy wspomniane metadane z odpowiednim adresem i przekazujemy je do serwerów matelso GmbH.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą matelso Call Tracking w celu optymalizacji naszych stron internetowych i dla celów marketingowych na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych; określa go bowiem matelso GmbH. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dla matelso Call Tracking: https://www.matelso.com/en/privacy-statement .

34 Opinie klientów

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na potrzeby recenzji klientów i produktów przez naszych klientów oraz na potrzeby naszego własnego zarządzania jakością, wykorzystujemy dane osobowe, które podajesz w ramach procesu zakupu, takie jak Twój adres e-mail, aby poprosić o recenzję Twojego zamówienia za pośrednictwem stosowanego przez nas systemu ocen. Po przesłaniu recenzji możesz zostać przekierowany na platformę recenzencką, gdzie możesz publicznie zamieścić swoją recenzję.

Cel i podstawa prawna

Usługa jest wykorzystywana na podstawie realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, jak również Państwa zgody udzielonej nam zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Współpracujemy z zenloop GmbH, Erich-Weinert-Strasse 145, 10409 Berlin, Niemcy. zenloop to platforma typu business-to-business software-as-a-service, która umożliwia nam zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od naszych klientów za pośrednictwem różnych kanałów. Dzięki temu możemy dopasować i udoskonalić naszą ofertę do potrzeb naszych klientów. Dodatkowo, zenloop zbiera Twoje odpowiedzi na ankiety. Z firmą zenloop GmbH została zawarta umowa o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Okres przechowywania

Dane przekazane do zenloop są przechowywane zgodnie z obowiązującymi prawnymi okresami przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane.

Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności firmy zenloop: https://www.zenloop.com/en/legal/privacy/.


Wersja: 05/2021