Szanowni klienci, w dniu 20.05.2024 nasz dział obsługi klienta będzie niestety niedostępny. Nadal jednak można składać zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Oświadczenie gwarancyjne TOOLPORT GmbH

Wersja 1.1, 04.09.2020

1. Gwarant

Gwarantem z niniejszego Oświadczenia jest TOOLPORT GmbH, reprezentowana przez członków zarządu Dr. Frank Frößler, Jens Schedler, Gutenbergring 1–5, D-22848 Norderstedt, Niemcy; rejestr handlowy: HRB 8223 KI; sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kilonii (Amtsgericht Kiel).

2. Uprawniony z gwarancji

Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują kupującemu jako konsumentowi bezpośredniemu (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB) produktów wymienionych w punkcie 3.

3. Treść gwarancji

TOOLPORT GmbH udziela uprawnionemu z gwarancji następujących gwarancji:

a) gwarancji trwałości na plandeki dachowe z PVC do sprzedawanych przez nią namiotów wyszczególnionych w Załączniku I

b) 10-letnią gwarancję na przerdzewienie, stelaży do produktów z asortymentu EVEREST PRIME PLUS, CONTOP oraz HIGHLANDER PRIME PLUS.

Niezależnie od danej gwarancji klientowi TOOLPORT GmbH jako konsumentowi przysługują nieograniczone prawa ustawowe.

4. Okres i początek gwarancji

Gwarancja wskazana w punkcie 3 a) niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego na plandeki dachowe z PVC do namiotów wymienionych w Załączniku I wynosi 3 do 5 lat. Gwarancja wskazana w punkcie 3 b) niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego wynosi 10 lat. Okresy obowiązywania poszczególnych gwarancji rozpoczynają się w momencie pierwszego wydania towaru przez TOOLPORT GmbH do konsumenta bezpośredniego.

5. Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje:

a) w przypadku gwarancji wskazanej w punkcie 3 a) bezpłatną dostawę dachu zastępczego lub bezpłatną fachową naprawę plandeki dachowej z PVC przez TOOLPORT GmbH zgodnie z jej wyborem.

b) w przypadku gwarancji wskazanej w punkcie 3 b) przerdzewienie, które ma miejsce dopiero wtedy, gdy konieczne byłoby podjęcie naglących technicznych kroków w celu uniknięcia bezpośrednio zagrażającego całkowitego przerdzewienia albo w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania namiotu na skutek rozprzestrzenienia się korozji od wewnątrz na zewnątrz na taką skalę. W myśl niniejszego Oświadczenia przerdzewienie nie ma miejsca, gdy na stelażu pojawia się jedynie widoczna na powierzchni warstwa rdzy. Gwarancja obejmuje bezpłatną dostawę stelaża zastępczego przez TOOLPORT GmbH.

c) przejęcie przez TOOLPORT GmbH kosztów transportu za wszelkie przypadki objęte niniejszą gwarancją; ewentualne koszty związane z rozbiciem i złożeniem namiotu ponosi uprawniony z gwarancji. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem prawidłowego rozbicia namiotu według obliczenia statycznego oraz zgodnie z instrukcją rozkładania i na odpowiednim podłożu przy zwyczajnym użytkowaniu.

6. Wyłączenie gwarancji

Gwarancją nie są objęte oczka, suwaki, okienka wentylacyjne, taśmy mocujące i za mocno naciągnięte taśmy, a także szwy. Ponadto z gwarancji wyłączone są pogorszenia spowodowane oddziaływaniem przemocy i/lub przypadki zmian i/lub samodzielnego udoskonalenia i/lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. Odkształcenia materiału oraz otarcia materiału spowodowane tarciem nie są objęte gwarancją. W pozostałych przypadkach gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przyczyną jest wada konstrukcyjna lub wada fabryczna. Gwarancja nie obejmuje także szkód, rys, dziur i przebarwień powstałych na skutek kontaktu z podłożem.

7. Wygaśnięcie gwarancji

Gwarancja wygasa, gdy naprawy i inne ingerencje zostały przeprowadzone przez osoby, które nie zostały jednoznacznie na piśmie do tego upoważnione przez TOOLPORT GmbH. Gwarancja nie obowiązuje także w przypadku, jeżeli tylko pojedyncze przesłanki zawarte w warunkach gwarancji nie zostały spełnione.

8. Przypadek objęty gwarancją i jego zgłoszenie

Usunięcia szkody dokonuje wyłącznie TOOLPORT GmbH lub autoryzowane przez nią przedsiębiorstwo. Warunkiem roszczenia gwarancyjnego jest pisemne zgłoszenie przypadku objętego gwarancją TOOLPORT GmbH przez uprawnionego z gwarancji oraz przesłanie przez niego na żądanie TOOLPORT GmbH odpowiednich zdjęć w celu kontroli przypadku objętego gwarancją. Na wszelkie pytania dodatkowe ze strony TOOLPORT GmbH należy udzielić kompletnej i zgodnej z prawdą odpowiedzi. Warunkiem gwarancji jest przechowywanie przez klienta wszelkich pojedynczych części namiotu do czasu ostatecznego uregulowania przypadku objętego gwarancją. Dalsze roszczenia, w szczególności odszkodowanie w wysokości wartości aktualnej, a także roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód niezwiązanych bezpośrednio z plandeką dachową z PVC są wykluczone.

9. Prawo mające zastosowanie

Do roszczeń z gwarancji zastosowanie znajduje prawo niemieckie.

Załącznik I:

Produkt Plandeka Gwarancja na plandekę w latach Gwarancja na przerdzewienie w latach


biała szara zielona
EVEREST PRIME PLUS PRIMEtex 2300
5 5 5 10
EVEREST PRIME PLUS 5,5x15 PRIMEtex 2300
5 5 5 10
HIGHLANDER PRIME PLUS -1m- PRIMEtex 2300
5 5 5 10
HIGHLANDER PRIME PLUS -2m- PRIMEtex 2300
5 5 5 10
OUTLANDER PRIME PVC  PRIMEtex 2300
3 3 3 brak
CONTOP PRIME PVC  PRIMEtex 2300
5 5 5 10
CONTOP PE  PE 1400
 
 
 
10
CARPORT PROFESSIONAL  PRIMEtex 2300
5 5 5 brak
WIKINGER  PRIMEtex 2300
3 3 3 brak
NAMIOTY DLA KONI BASIC PLUS PRIMEtex 2300
3 3 3  
NAMIOTY DLA KONI PROFESSIONAL PVC3 3 3 brak